เชิญชวนร่วมกิจกรรม “เชียงแสนมินิมาราธอน 2019"
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โทรศัพท์ 053 – 777104 , 064 - 1016547