เชิญชวนร่วมกิจกรรม “เม็งราย เดินวิ่งปั่น ครั้งที่ 2”
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สมัครได้ที่ : http://mreschool.net/register/

ประเภทกิจกรรม แบ่งเป็น
1. Walk (ระยะทาง 2 กม.) ราคาสมัคร 350 บาท
2. Fun Run (ระยะทาง 5.5 กม.) ราคาสมัคร 350 บาท
3. Mini Marathon (ระยะทาง 10.6 กม.) ราคาสมัคร 350 บาท
4. Bike (ระยะทาง 33 กม.) ราคาสมัคร 350 บาท
5. VIP (ได้ทุกระยะ) ราคาสมัคร 1,000 บาท
6. นักเรียนปัจจุบัน ราคาสมัคร 150 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โทรศัพท์ 053 – 705944