มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ
ในกิจกรรม "เดินตามรอยเท้าพ่อ ร.๙ ราชภัฏ"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562
ณ บริเวณลานหอปรัชญา รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
**********************************************
ระยะทาง

FUN RUN ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 109 บาท พร้อมรับเหรียญที่ระลึก (U : University)
สมัครพร้อมรับเสื้อที่ระลึก 349 บาท
**********************************************
MINI MARATHON ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 159 บาท พร้อมรับเหรียญที่ระลึก (U : University)
สมัครพร้อมรับเสื้อที่ระลึก 399 บาท
**********************************************

เสื้อที่ระลึกราคา 240 บาท

**********************************************

จำนวนที่รับสมัคร 1,046 คน

**********************************************

สมัครได้แล้ววันนี้ที่

http://bit.ly/2MFcYBK
หรือ สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

**********************************************

รางวัล
ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 3 ลำดับแรก แยกชาย-หญิง
(ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล)

ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 20 ลำดับแรก แยกชาย-หญิง
(ชาย 20 รางวัล หญิง 20 รางวัล)

**********************************************
กำหนดการ

3 ธ.ค. 62
รับ BIB ณ โรงยิมเนเซียม มร.ชร.
ได้ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น.

5 ธ.ค.62
เวลา 05:00-05:45 น. ลงทะเบียนรับ BIB หน้างาน
(เฉพาะผู้ที่สมัครล่วงหน้า)
เวลา 06:00 น. พิธีเปิด
เวลา 06:39 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 กม.
เวลา 06:49 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5.5 กม.