โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ D.S.Run for Health 2020 ครั้งที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 29 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2562
สมัครได้ที่ https://sites.google.com/damrong.ac.th/damrongrun 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 - 711450