เดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อ วท.ผู้สูงอายุ ต.เวียงเหนือ ครั้งที่ 2
(ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เปิดรับสมัคร
1พฤศจิกายน 2562- 31 ธันวาคม 2562
หรือจนกว่าจะเต็ม

ค่าสมัคร

299.- บาท ทุกระยะ

ประชาชนทั่วไป รับจำนวน 1,500 คน

ช่องทางการสมัคร
-ผ่านทางเว็บไซต์ http://bit.ly/34i9dJz
-สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ในวันเวลาราชการ)

หมายเหตุ : ถ้วยรางวัลรีไซเคิล

ช่องทางการชำระเงิน

เลขที่บัญชี 539-0-59122-4 ธ.กรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
พร้อมเพย์ 0994002451391
ชื่อบัญชี เดิน - วิ่ง การกุศล วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลเวียงเหนือ

สิ่งที่จะได้รับ
-เบอร์วิ่ง (BIB)
-เสื้อที่ระลึก 1 ตัว
-เหรียญที่ระลึก 1เหรียญ หลังเข้าเส้นชัย

ติดต่อสอบถาม

FB : fb.me/RUN.FOR.ELDERLY.PERSON

นายธีระศักดิ์ มาใจ  0811678781
นางสาวจันดี ขาววัด 0819608143
นางสาวสุดารัตน์ สิงห์วะลาด 0823854950