"เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2"

วันอาทิตย์ 19 ม.ค. 2563
ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การรับสมัคร
19 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2562

สมัครได้ที่
1. สมัครออนไลน์และตรวจสอบสถานะ https://bit.ly/2J2QVUE

2. สมัครด้วยตัวเอง ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ค่าสมัคร
- Funrun 5 Km. (400 บาท)
- Minmarathon 13.5 Km. (400 บาท)
- VIP (2,000 บาท)
--------------------------------------------------------------
ประเภทการแข่งขันและถ้วยรางวัล
1. Funrun 5 Km. (ไม่มีแบ่งรุ่นอายุ)
- Overall ชาย อันดับ 1-5
- Overall หญิง อันดับ 1-5

2. Minimarathon 13.5 Km.
- อายุไม่เกิน 19 ปี อันดับ 1-4 (แยก ชาย/หญิง)
- อายุ 20-29 ปี อันดับ 1-4 (แยก ชาย/หญิง)
- อายุ 30-39 ปี อันดับ 1-4 (แยก ชาย/หญิง)
- อายุ 40-49 ปี อันดับ 1-4 (แยก ชาย/หญิง)
- อายุ 50-59 ปี อันดับ 1-4 (แยก ชาย/หญิง)
- อายุ 60 ปีขึ้นไป อันดับ 1-4 (แยก ชาย/หญิง)
*การนับอายุ พ.ศ.2563 – ปีเกิด

3. Fancy (ชุดแฟนซี)
- อันดับ 1-3 รวมทุกระยะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-953276