กิจกรรม เดิน วิ่ง PHAN LOVE RUN

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563  

ณ ศาลเจ้าจี้กง อ.พาน จ.เชียงรราย

วัตถุประสงค์

1.สมทบทุนสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์  อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุให้กับ ศูนย์พึ่งพาม่วงคำไม่ทิ้งกัน ตำบลม่วงคำ และศูนย์ร่มโพธิ์  วัดร้องหลอด              

2.เพื่อส่งเสริม และเสริมสร้างให้ประชาชนดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมการออกกำลังกาย

ค่าสมัคร

1.Family Run  ระยะ 3 กม.ค่าสมัคร 350 บาทได้รับ เสื้อและเหรียญรางวัล

2.FunRun  ระยะ  5.5 กม ค่าสมัคร 400 บาท ได้รับ เสื้อและเหรียญรางวัล              

3.Mini Marathon  ระยะ  10.5 กม ค่าสมัคร  450 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล               

4.ค่าสมัคร VIP 1,500 บาท ได้รับเสื้อ เหรียญ และ ของที่ระลึก  สามารถลงแข่งขันได้ทุกประเภท

เริ่มรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน

ขั้นตอนการชำระเงิน

        1.รุ่น VIP ให้ระบุรุ่นของตนเองที่จะลง ในช่องทีม/ชมรม
        2.ต้องการส่งเสื้อ+BIB เพิ่ม 60 บาท ใส่ชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนและวงเล็บหลังที่อยู่(จัดส่งไปรษณีย์)
        3.รับสมัครถึง 20 ธันวาคม 2562 หรือผู้สมัครเต็มจำนวน
        4.โอนเงินค่าสมัครบัญชีบัญชี 522-0-55301-1 ธนาคารกรุงไทยสาขาพาน PHAN LOVE RUN 2020 โดย น.ส.วรางคณา ขันนรา
        5.เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและอัพเดทสถานะภายใน 24 ชั่วโมง
        6. สอบถามรายละเอียด 089-7998555

สมัครได้ที่ http://www.taodoi.com/event/92/phan-love-run-minimarathon-2020