เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์วัดมิ่งเมือง ขอเชิญร่วมงานประเพณีการทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด                    

ในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2562 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดการ ดังนี้

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 น.-16.00 น.
เริ่มทำพิธีอาราธนาพระอุปคุต จากแม่น้ำกก (เชิงสะพาน แม่ฟ้าหลวง) ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก อัญเชิญเข้าสู่ขบวนแห่รอบเมืองเชียงรายอย่างสวยงามอลังการ

เวลา 23.39 น.

ประกอบพิธีทางศาสนา - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ร่วมรับฟังการปาฐกถาธรรมประวัติพระมหาอุปคุต พร้อมร่วมกันอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก
 

ย่างเข้าสู่วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
เวลา 00.01 น.(วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ วันเป็งปุ๊ด) เริ่มพิธีอาราธนาองค์พระมหาอุปคุต พระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มจากวัดมิ่งเมืองบนถนนบรรพปราการมุ่งตรงไปผ่านสี่แยกสะพานดำ/สี่แยกหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ไปจนถึงสี่แยกประตูสลี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลนครเชียงราย โทรศัพท์ 053 - 711333