แอ่วเจียงฮาย เหนือสุดในสยาม

หนาวแล้ว...มาแอ่วเจียงฮายกันเต๊อะเจ้า

มาสัมผัสอากาศหนาว ชิมอาหารอร่อยๆๆ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 053 - 744674-5 หรือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 052 - 029211