เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญนั่งรถรางแอ่วเมืองเชียงราย วิถีชุมชน นครเชียงราย นครแห่งความสุข

สำหรับเส้นทางรถรางแอ่วเมืองเชียงราย วิถีชุมชน นครเชียงราย นครแห่งความสุข ให้บริการ 9 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน Downtown จุดที่ 2 วัดเชียงยืน จุดที่ 3 วัดเชตุพน จุดที่ 4 หอศิลป์ไตยวน จุดที่ 5 วัดมิ่งเมือง จุดที่ 6 หอนาฬิกานครเชียงราย จุดที่ 7 วัดพระแก้ว จุดที่ 8 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์ และจุดที่ 9 โบสถ์คริสจักรที่ 1 เวียงเชียงราย

มีบริการ 2 รอบ เวลา 09.30 น. และ 13.30 น. ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (Downtown) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 โทรศัพท์ 053 - 715952