“วิ่งปลอดเหล้า เข้าวัดปลอดโรค”
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

1.ความเป็นมา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ส่งผลกระทบต่อร่างกาย รวมถึงอุบัติเหตุ และอาชญากรรม ตลอดจนสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ปีใหม่ปลอดเหล้า เข้าวัดปลอดโรค” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
2. สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนได้การออกกำลังกาย และบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
(ลดหวาน มัน เค็ม)
3. สร้างสุขภาพจิตที่ดีด้วยการสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงการทำบุญตักบาตรถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
ด้วยอาหารที่ลดโรค

3. ประเภทการวิ่ง แบ่งการวิ่ง เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท 10.5 กิโลเมตร มินิมาราธอน (ชายและหญิง มีถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล)
2. ประเภท 6 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun run (ประเภทชาย-หญิง มีเหรียญรางวัล)
3. ประเภท 3 กิโลเมตร เดินเพื่อสุขภาพ (ประเภทชาย-หญิง ไม่มีเหรียญรางวัล)

4. ค่าสมัคร ไม่เสียค่าสมัคร (ฟรี)

5.วิธีการรับสมัคร มี 2 รูปแบบ
1. บุคคลทั่วไป สมัครทางระบบออนไลน์ เวปไซส์เต่าดอย (www.taodoi.com)รับจำนวน 1,000 คน
2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สมัครเป็นกลุ่มหน่วยงานรับจำนวน 500 คน
เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จนเต็มจำนวน

6.สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ และ การบริการ
1. เสื้อยืด วิ่งปลอดเหล้า เข้าวัดปลอดโรค สำหรับผู้ที่สมัครและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 ตัว
2. ได้รับบริการอาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม
3. มีรางวัล ถ้วยรางวัล อันดับ 1-3 ในประเภท 10.5 กม. ทั้ง ชาย และ หญิง
4. มีเหรียญรางวัล สำหรับนักวิ่งประเภท 10.5 กม. และ 6 กม. ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 500 ท่านแรก
5. การบริการด้านความปลอดภัยตลอดเส้นทางการวิ่ง

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงท่านสมัครใจ เข้าร่วมโครงการ “ปีใหม่วิ่งปลอดเหล้า เข้าวัดปลอดโรค”
2. กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อ นำข้อมูลส่งให้ผู้จัด (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ต่อไป
3. รับสมัครผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ทางช่องทาง ออนไลน์ เพียง 1000 ท่าน เท่านั้น
4. ข้อมูลการรับสมัคร พร้อมให้บริการทุกท่าน ใน วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ที่เวบไซค์เต่าดอย ดอท คอม www.taodoi.com

ขั้นตอนการ เข้าร่วมกิจกรรม และ การรับเสิ้อที่ระลึกของโครงการ
1. ลงทะเบียนตามกำหนดการด้วยตนเองเท่านั้น (แนบบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต)
ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนแทน / หรือ รับเสื้อแทน
2. ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง และ ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ผู้จัด จัดให้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

เปิดประตูต้อนรับนักวิ่งทุกท่านที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจกรรมดีดี ต้อนรับปีใหม่ 2563 นี้ไปพร้อมๆกันค่ะ