วิ่งเพื่อสุขภาพ “เชียงรายสายลมหนาว” ครั้งที่ 2
(วิ่งไปม่วนไปตามสไตล์RUN RALLY)

กำหนดการ : วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เริ่มเวลา 05.30-9.00 น.
สถานที่ : ณ ลานหน้าสนามฟุตบอลสิงห์สเตเดี้ยม
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.taodoi.com/event/98
เส้นทางการวิ่ง :หน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงผ่านไปทางหมู่บ้านปางลาวบ้านหนองปึ๋งกลับมาหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเข้าเส้นชัยหน้าสนามฟุตบอลสิงห์ สเตเดี้ยม

เจ้าภาพและควบคุม :ชมรมเรารักกีฬา และองค์กรต่างๆ30 องค์กร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
3.จัดหาทุนสมทบ “ชมรมเรารักกีฬา” เพื่อนำไปจัดการแข่งขันกีฬา“ปางลาว ซุปเปอร์คัพ”ครั้งที่ 17

ค่าสมัครและวันเวลารับสมัคร
ท่านละ 399 บาทเริ่มรับสมัคร 21 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม2562 หรือจนกว่าจะเต็ม รับสมัครเป็นทีมๆละ10 คน (สมัครเดี่ยวเราจัดทีมให้) รับเพียง 1,000 คนเท่านั้น (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีฟรี)

ประเภทการแข่งขัน
1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. RUN RALLY ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.

การรับเบอร์-เสื้อที่ระลึก
ผู้สมัคร โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร ไปติดต่อขอรับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขันพร้อมเสื้อวิ่ง ณ สำนักงานศูนย์แนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีงาม 53-68ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 053-602-945,089-432-1890 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. หรือ เช้าวันแข่งขัน

สถานที่รับสมัคร
1.สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.taodoi.com/event/98 โอนเงินเข้าบัญชีชมรมเรารักกีฬาธนากสิกรไทย สาขาบิ๊กซีเชียงราย เลขที่ 047-1-692468 ชื่อบัญชี ว่าที่รอ.เด่นศักดิ์ สุริยะ และนายโกวิทย์ จันเลน และน.ส.กัณธารัตน์ ทีปพลพิพัฒน์
2.ศูนย์แนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีงาม 53-68 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 053-602-945,089-432-1890