ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง 110 ปี สันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) มินิมาราธอน

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) อ.เมือง จ.เชียงราย

สมัครได้ที่ : http://www.taodoi.com/event/100

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดิน และวิ่ง
2. เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการครบรอบ 110 โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ
3. เพื่อจัดหารายได้ให้กับทางโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)

ราคาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. ประเภททั่วไป แบ่งเป็น 2 แบบ
1.1 สมัครวิ่งแบบการแข่งขัน (A) MINI Marathon 500 บาท
1.2 สมัครวิ่งแบบเพื่อสุขภาพ(B,C) 400 บาท

2. ประเภท VIP เลือกลงได้ทุกรุ่น ราคา 1,000 บาท (ได้รับสิทธิ์ของที่ระลึกเพิ่ม 1 ชิ้น)