ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน- วิ่ง ชมดอย ห้วยน้ำขุ่น สัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่า ครั้งที่ 1

ในวันอาทิตย์ที่  2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ คุณวิชัย สมาคมคนพิการชาติพันธู์ โทรศัพท์ 098 - 7831589