ขอเชิญร่วมกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จัดโดย สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน และเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ในวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. ณ ดอยม่อนกระถาง หมู่ 2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีระยะทางรวม 10.68 กิโลเมตร ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามภายในตำบลท่าข้าวเปลือก และนี่นับเป็นสนามที่ 1 จากทั้งหมด 5 สนามที่มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ (2563)

สำหรับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสมาคมกีฬาจักรยานฯได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดการแข่งขัน และพื้นที่ใกล้เคียง มารวมพลังออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อจะได้ร่วมกันประหยัดพลังงานลดมลพิษทางอากาศ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์และแข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และในโอกาสที่จังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sport City) และเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport tourism) มุ่งให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งการเปิดคลินิกซ่อมจักรยาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีรถจักรยานเก่าและชำรุดนำมาซ่อมฟรี เพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้ได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อีกทั้งยังมีการจัดประกวดรถจักรยานโบราณ และประกวดการตกแต่งรถจักรยานสวยงามในรูปแบบที่ประหยัดด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่หน้างาน (ฟรี) ทั้งนี้สามารถสมัครได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งรถจักรยานทุกแบบทุกรุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ...

- เสื้อยืดที่ระลึก ฯ (BIKE FOR LIFE 2020) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- เกียรติบัตรระลึก ฯ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ และ จังหวัดเชียงราย
- รางวัลถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับการประกวดรถจักรยานที่เก่าที่สุด และ รถจักรยานที่ตกแต่งสวยงามแต่ประหยัด
- รางวัลถ้วยเกียรติยศผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุสูงสุดทั้งชาย-หญิง และผู้มีอายุต่ำสุดชาย-หญิงจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ
-รางวัลพิเศษจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
โทรศัพท์ 0-5360-2590-6 , โทรสาร 0-5360-2591