เวียงพางคำเสือภูเขา ครั้งที่ 2 ปั่นพิชิต 5 ผา (ผาจม-ผาคำ-ผาเรือ-ผารุ่งเจริญ-ผาหมี)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ณ วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จัดแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับ ชมรมจักรยานแม่สาย

*เส้นทางปั่น ระยะทาง 12 กิโลเมตร

จุดเริ่มต้น วัดถ้ำผาจม - ร้านระเบียงดาง - บ้านห้วยน้ำริน - วัดผาคำ - วัดผาเรือ - เส้นทางเลียบดอยผารุ่งเจริญ - บ้านผาหมี - เส้นชัยศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด (บ้านผาหมี)

*กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน รับป้ายหมายเลข (เพิ่มเติม)

เวลา 08.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ณ วัดถ้ำผาจม ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

- (อยู่ระหว่างการเตรียมการ จะอัพเดทข้อมูลอีกครั้งครับ)

เวลา 09.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน (ทีละรุ่น)

เวลา 11.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรุ่น

เวลา 12.00 น. พิธีปิดการแข่งขัน - ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารกลางวัน

การสมัครและการบริการ 1. การรับสมัคร - (อยู่ระหว่างการเตรียมการ จะอัพเดทข้อมูลอีกครั้งครับ) 2. การบริการ

- บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำดื่ม) บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง น้ำดื่ม) ฟรี

- มีการจัดเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีผู้ดุแลความปลอดภัยเส้นทาง A3 อายุ 30-34 ปี (ชาย)
- มีสถานที่กางเต้นท์นอนสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา ชาย 10 รุ่น - หญิง 4 รุ่น Vip 1 รุ่น ดังนี้ A1 อายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) A2 ทั่วไป (ชาย) A3 อายุ 30-34 ปี (ชาย) A4 อายุ 35-39 ปี (ชาย) A5 อายุ 40-44 ปี (ชาย) A6 อาย 45-49 ปี (ชาย) A7 อายุ 50-54 ปี (ชาย) A8 อายุ 55-59 ปี (ชาย) A9 อายุ่ 60 ปีขึ้นไป (ชาย) A10 น้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป B1 ทั่วไป (หญิง) B2 อายุ 30-39 ปี (หญิง) B3 อายุ 40-49 ปี (หญิง) B4 อายุ 50 ปีขึ้นไป (หญิง) C1 VIP คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีอายุตามรุ่นที่กำหนด โดยใช้ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย พ.ศ. เกิดของผู้สมัคร 2. นักแข่งที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง 3. นักแข่งต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการเข้าร่วมแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่

094-1614157 เสือตู่ / 093-2705454 เสือโย / 088-2692341 เสือตุ๊ก / 089-7551501 เสือเกียรติ