" Phu Chi Fa Challenge 2020 "  สิงห์พิชิตภูชี้ฟ้า 2020 ท้าวัดใจสายปั่น

ในวันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 07:00 น.

ณ โรงเรียนบ้านตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

กิจกรรมปั่นท้าทายความชัน
พิสูจน์ขนาดของหัวใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  www.singhapark.com