สโมสรโรตารีเชียงของ อำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย และชมรมเชียงของไบค์ ขอเชิญชวนปั่น 2 ล้อเติมบุญ เลียบถิ่นปลาบึก ครั้งที่ 3

ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

สมัครได้ที่ 081 - 9515154 หรือ 081 - 9515508