โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ขอเลื่อนการจัดงานวิ่ง D.S.Run for Health 2020 ครั้งที่ 1

เป็นวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 - 711450 หรือ facebook : โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย