ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 13) 

ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

โดยมีการจัดให้มีพิธีมงคลสมรสแบบพิธี "ฮาวปลึงจองได" และ "พิธีชัตเต" ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ภายใต้โครงการจัดงาน "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2563 และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโลกของช้าง (Elephant World) โดยมีเป้าหมาย จำนวน 60 คู่ (120 คน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว อบจ.สุรินทร์ โทร.044 511975 และดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surinpao.org /Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร 044514044, 044518530