กิจกรรมนักปั่นอาสาไฟป่า ไทย – เมียนม่า รณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 2 แผ่นดิน
ขอเชิญชวน สมาชิกนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม นักปั่นอาสาไฟป่า ไทย – เมียนม่า รณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 2 แผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ สถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง (ท่ารถม่วง) ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เส้นทางปั่นจักรยาน จาก สถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง (ท่ารถม่วง) ถึง กองรักษาการณ์ดอยตุง (ไป-กลับ ระยะทาง 25 กม.)
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ
1. เสื้อยืดโครงการ คนละ 1 ตัว
2. การบริการอาหารเช้า น้ำดื่ม ตลอดกิจกรรม
3. การอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในเส้นทางปั่นจักรยาน
4. ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้น จน สิ้นสุด จะได้รับการสนับสนุน
- ค่าพาหนะ และ ค่าอาหารกลางวัน คนละ 200 บาท จากผู้จัดกิจกรรม
รับสมัครจำนวน 250 คน
แจ้ง ชื่อ สกุล / ชมรม ได้เลยค่ะ
- Facebook เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย
- ID LINE = jittimajj