เปิดรับสมัครฟุตบอล PM CUP 2020

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 16

16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020

รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย 

จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี ประชาชนชายและประชาชนหญิง

(ยกเว้นรุ่นประชาชนชาย คัดเลือกจากทีมชนะเลิศการแข่งขัน อำเภอ...คัพ)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

การสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่ QR CODE

ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

(ฝั่งสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายสืบสกุล  ไมตรีแพน (กอล์ฟ) 084-3855363 หรือ นิภาพรรณ  ณ ลำปาง (บี๋) 081-8831780