สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรมนักกรีฑาอาวุโส เชียงราย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรม Chiangrai Night Run “หนองปึ๋ง New Ozone Park” ภายใต้โครงการ CHIANGRAI NIGHT RUN 2019 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ เปิดมุมมองการวิ่งเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวใหม่ในยามค่ำคืน เปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ แหล่งโอโซนแห่งใหม่ของเชียงราย และเพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชน  อีกทั้งเพื่อร่วมสนับสนุนชมรมนักกรีฑาอาวุโส เชียงราย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่อไป  
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครและร่วมสนับสนุนชมรมนักกรีฑาอาวุโส เชียงราย ได้ที่ http://www.taodoi.com/event/104 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 นี้