ด้วยจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่   26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในงานกำหนดให้มีการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการร่วมกันในนามกระทรวง และร้านนิทรรศการของอำเภอ ซึ่งรูปแบบของการออกร้านนิทรรศการให้เน้นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นำเสนอการจัดนิทรรศการตามแนวคิด Sport City & City of Art โดยตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติและแนวศิลปะ งดการใช้พลาสติกและโฟม

                   ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดการประกวด “หนูน้อย Sports Girls & Boys” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับเกียรติบัตร โดยแบ่งการประกวดออกเป็นประเภทหนูน้อยหญิงและชาย อายุระหว่าง 3 – 10 ปี จัดประกวดระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 ณ บูธนิทรรศการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416) จังหวัดเชียงราย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายหรือสแกน QR Code ใบสมัครแล้วกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  chiangrai@mots.go.th

                  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 052 - 029211