องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งเพื่อลดหมอกควัน”

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โทรศัพท์ 053 - 742687 , 088 - 2687631