ผลการประกวด หนูน้อย Sports Girls & Boys

ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2563

ณ บูธกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2563