จังหวัดเชียงรายเชิญชวนนักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2002 ปี พระธาตุเจ้าดอยตุง พระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง(2002 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ) ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่าเดือน 6 เหนืิอของทุกปี โดยการวิ่งเทรล และปั่นจักรยาน นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปบนเส้นทางสายบุญ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  ณ บริเวณสถานีขนส่งดอยตุง (ท่ารถม่วง) ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ก่อนการจัดงาน เพื่อจัดงานแถลงข่าว ณ ลานพระธาตุดอยตุง เป็นประจำทุกปี

กิจกรรมในงาน

(1.)ปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กิโลเมตร(เส้นทางขึ้นดอยตุงสายใหม่ถึงพระธาตุดอยตุง)

(2.)วิ่งเทรล ระยะทาง 12 กิโลเมตร(เส้นทางขึ้นข้างวัดศาลาเชิงดอยถึงพระธาตุดอยตุง)

สมัครได้ที่ http://www.taodoi.com/event/106

เริ่มรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์ 2563 

- ปั่นจักรยาน จำนวน 500 คน

- วิ่งเทรล จำนวน 1,000 คน