จังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ว่ากำหนดจัดเทศกาล Hoa Ban ในปี 2020

ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2020 ณ จังหวัดเดียนเบียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม แสดงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของจังหวัดเดียนเบียน ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้รับรู้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมข้อมูลและการท่องเที่ยวจังหวัดเดียนเบียน Ms. Nguyen Thi Mai Hoa โทรศัพท์ (0084) 2153835026 , (0084) 366979046                           

หรือ E – mail : trungtamttxtdldienbien@gmail.com