ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ภูชี้ฟ้า ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า หมู่ที่ 24 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายบุญชัย ชาญชัยพิทักษ์สิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า โทรศัพท์ 096 - 7822489