คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่อำเภอเทิง (พชอ.) และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเทิง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน –วิ่งเพื่อสุขภาพ “Thoeng Healthy Run 2020”

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 27กุมภาพันธ์ 2563  (สมัครออนไลน์ได้ทางเพจ Thoeng Healthy Run 2020 หรือ http://www.taodoi.com/event/109/thoeng-healthy-run-2020)

ระยะทางการวิ่ง

     1. เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ (Family run) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน)
     2. วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run) ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร (ชาย 10 คนแรก หญิง 10 คนแรกได้รับถ้วยรางวัล)
     3. VIP สามารถเลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะ

ค่าสมัคร

     1. ทุกระยะ ราคาสมัคร 350 บาท  จะได้รับเสื้อ และเหรียญ(เหรียญจะได้รับหลังจากวิ่งเข้าเส้นชัย)
     2. VIP ราคาสมัคร 1000 บาท จะได้รับ เสื้อ เหรียญ หมวก ผ้าบัฟ

วิธีการสมัคร

     1. Facebook Fan page “Thoeng Healthy Run 2020”
     2. กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเทิง
     3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

การรับเสื้อและ BIB 
      สามารถมารับเสื้อและ BIB ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2563ณ กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเทิง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
      โปรดนำหลักฐานการสมัคร มายืนยันในวันที่มารับเสื้อด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089 - 8504855