อำเภอเวียงชัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

การสมัคร

   สมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย (สำนักงานอำเภอ ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าสมัคร

   คนละ 100 บาท (ได้รับผาบัฟโพกหัวที่ระลึก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย (สำนักงานอำเภอ) โทรศัพท์ 053 - 769224 ต่อ 1