โปรโมชั่น “โปรไฟไหม้ @เชียงราย เที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋า ปลอดไวรัส Covid-19”

บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/00862 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVIC-19) ด้วยการจัดโปรโมชั่น “โปรไฟไหม้ @เชียงราย เที่ยวเมืองไทยสบายกระเป๋า ปลอดไวรัส Covid-19”

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด
230/5 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ 086-420-9123, 053 642-517- 9 โทรสาร 053-642-640
www.maekhongtravel.com