จังหวัดเชียงรายขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดต่อไป จนถึง 15 พฤษภาคม 2563

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2562 - 2563 เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายจะสิ้นสุดวันประกาศ "60 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ในวันที่ 21 เมษายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการว่าในฤดูกาลนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และเกิดภาวะแห้งแล้งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งทำให้เชื้อเพลิงง่ายต่อการจุดติดไฟและลุกลาม

จังหวัดเชียงจึงประกาศขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดต่อไป ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่คาดการว่าจะมีฝนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ในการนี้ได้กำชับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบดูแลท้องที่และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ให้ยังคงเข้มงวดต่อการกวดขันการงดการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติด้วย

ทั้งนี้จะทำการประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากยังมีจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นผิดปกติหรือค่าคุณภาพอากาศ และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จังหวัดเชียงรายจะมีมาตรการเพิ่มเติมต่อไป