สื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย
วีดีทัศน์รณรงค์ต้านโกง – เจียงฮาย / https://youtu.be/UD6PfzVC7bk
วีดีทัศน์เพลงพื้นบ้านรณรงค์ต้านโกง - เจียงฮาย / https://youtu.be/deaZRxjMGDE
สปอต 1 รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม-ภาพรวม / https://youtu.be/FKdoJQGSqAE
สปอต 2 รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม-ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / https://youtu.be/Ss1jWNMYXl8
สปอต 3 รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วม-ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย / https://youtu.be/NybRdEN_Jh8