แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โปรแกรมที่ 1(2วัน1คืน)
 โปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โปรแกรมที่ 1

 

โปรแกรม 1           นั่งเรือ ขี่ช้างหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ดอยตุง แม่สายสามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน

วันแรก

เช้า                  ออกเดินทางไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือล่องเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง) ขึ้นตามลำแม่น้ำกกจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50 นาที) ที่ซึ่งคุณจะขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านและสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้านเป็นของที่ระลึกพอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม

เที่ยง               รับประทานอาหารเที่ยง (ตามความเหมาะสม)

13.00 น.        เดินทางไปดอยตุง เพื่อนมัสการพระธาตุที่นับถือของชาวเชียงราย เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศอินเดีย จากนั้นแวะชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก อำเภอแม่สาย พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เที่ยวถนนคนเดิน อำเภอแม่สาย (เฉพาะวันเสาร์)

วันที่สอง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  จากนั้นเดินทางไปยังด่านพรหมแดนแม่สาย เพื่อ ข้ามแดนไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียร์ม่า เพื่อช้อปปิ้งกับ,สินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ากระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับเช่นหยก , อัญมณีและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ จากประเทศเพื่อนบ้าน

 เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยง

13.00  น.               เดินทางต่อไปเยี่ยมชมหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ  จากนั้นไปไหว้พระพุทธนวล้านตื้อ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ชมจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ และซื้อของฝากของที่ระลึก  จากนั้นเดินทางกลับเข้าเมืองเชียงราย หรือเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่างทางสามารถชมเมืองเก่า(อำเภอเชียงแสน) โบราณสถานเมืองเชียงแสน)

 หมายเหตุ     โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              900   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   800   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

ค่าผ่านแดนอำเภอแม่สาย                 ด่านพรมแดนแม่สายเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 - 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากากสัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้อง

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ  วันและเวลาดำเนินการ ** วันอังคาร วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น. ( เวลา 16.00 น. เป็นเวลาขายบัตรรอบสุดท้าย ) ** จำนวนผู้เข้าชมมากสุดไม่ควรเกิน 50 คน/ รอบ ระยะเวลาสำหรับการชมนิทรรศการโดยเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง
อัตราค่าเข้าชม- คนไทย 200 บาท / คน - คนต่างชาติ 300 บาท / คน - ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท / คน - เด็กอายุ 12 – 18 ปี 50 บาท / คน - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์  053 716519