แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธ วัฒนธรรมและชุมชน อำเภอเชียงของ เชื่อมโยงวัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยาม

เส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธ วัฒนธรรมและชุมชน อำเภอเชียงของ เชื่อมโยงวัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยาม
-Route to Buddhist, culture and community tourism, Chiang Khong District, Connecting to Thep Nimit Temple, the end of Siam-

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ภูเขา, ท้องฟ้า และ ข้อความพูดว่า

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง

ที่มา : คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย