แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยววิถีเชียงราย วิถีชุมชน (Chiang Rai's and community's tourism route)

เส้นทางท่องเที่ยววิถีเชียงราย วิถีชุมชน
-Chiang Rai's and community's tourism route-

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ภูเขา และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

ที่มา : คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย