แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
ONE DAY TRIP จิบกาแฟ แลดอยช้าง "Sip Coffee at Doi Chang"

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า