แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
THREE DAY TRIP ความสุขของความพอเพียงจิบชาชมดอย 3 วัน 2 คืน "Happiness of sufficiency"

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Visit . Chiangrai 2021 THE HAPPINESS SUFFICIENCY SIPPING TEA WHILE SEEING THE MOUNTAIN VIEW AND RETRACING THE WILD BOAR... DAY NIGHT DAY International Visiting Green 1x2 Phaya Prai which won Gold Prize tasting meal AKA 1X2 Cafe. tea Resting the largest opened tourists 2 Green View Resort and Wang 180-degree scenery plantation. and having breakfast the middle ofthe tea plantation. secret cafe Wang Mae Salong chilling atDoi Pha the great coffee taste there dinner selects Staying be Phufa Saje. ee. quality price Breakfast pizza top Phahee Follow Moo toM”e football Mae must Luang Chiang Rai Have safe trip back."