แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย(ทัวร์ครึ่งวัน)
ตัวอย่าง โปรแกรมทัวร์ครึ่งวันจังหวัดเชียงราย


1. ทัวร์ครึ่งวันรอบเมืองเชียงราย   ออกเดินทาง 08.00 หรือ 13.00 น.    (ระยะเวลา 4   ชั่วโมง)      

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - วัด พิพิธภัณฑ์ชาวเขา - ออกเดินทางจากโรงแรมไปนมัสการวัดพระธาตุดอยจอมทองและเสาสะดือเมือง แล้วต่อไปสักการะพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้ว แวะชมวัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นวัดที่มีประตูแกะสลักที่สวยงาม หลังจากนั้นพาชมพิพิธภัณฑ์อูบคำ เพื่อชมภาชนะบรรจุเสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่างๆ ของเจ้าเมืองล้านนา ซึ่งทำมาจากทองคำทั้งสิ้น หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ชาวเขา ดูสินค้าข้าวของเครื่องใช้ชาวเขาเผ่าต่างๆ และแวะนมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายอันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวเชียงราย จากนั้นเดินทางไปจุดชมวิวของเมืองเชียงรายที่วัดพระธาตุดอยเขาควาย หลังจากนั้นไปชมวัดร่องขุ่นที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามจากนั้นเดินทางกลับที่พัก

2.ทัวร์แม่น้ำกกครึ่งวัน      ออกเดินทาง 08.00 หรือ 13.00 น.    (ระยะเวลา 4 5 ชั่วโมง)  

นั่งเรือ-หมู่บ้านกะเหรี่ยง-ขี่ช้าง ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง) แล้วนั่งเรือล่องขึ้นตามลำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50 นาที) ที่ซึ่งท่านสามารถแวะดูชมสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน เป็นของที่ระลึก  เสร็จแล้วขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน หลังจากนั้นเดินทางกลับเชียงรายตามเส้นทางเดิมโดยชมธรรมชาติ สองฝั่งแม่น้ำจนถึงท่าเรือ จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              800   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   700   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

-        เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยาฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        น้ำตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        บ้านจะทอ ราคา 300 บาท เดินเลียบถนนไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง

                                                                                                               

3.ทัวร์ครึ่งวันดอยตุง        ออกเดินทาง 08.00 หรือ 13.00 น.    (ระยะเวลา 4 5 ชั่วโมง)  

ดอยตุง - ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุง ที่นับถือของชาวเชียงรายเป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ที่นำมาจากประเทศอินเดียจากนั้นแวะชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า หลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

การเดินทาง  พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง        รถโดยสาร(รถเมล์) สายเชียงราย แม่สาย(ลงปากทางดอยตุง)  ค่ารถ     30   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสาร(สีม่วง) ปากทางดอยตุง     ค่าโดยสาร(ไป กลับ )      820   บาท (10 ท่าน/คัน)รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

ค่าเข้าชม               พระตำหนักดอยตุงเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. เก็บค่าเข้าชมพระตำหนัก คนละ 70 บาท สวนแม่ฟ้าหลวง 80 บาท และหอพระราชประวัติ 30 บาท หากซื้อตั๋วรวมทั้งสามแห่งจะได้ราคา 150 บาท การเข้าชมจะมีเจ้าหน้าที่นำชมอธิบายความเป็นมาของพระตำหนัก ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการพัฒนาดอยตุง พระตำหนักดอยตุง โทร. 0 5376 7015 – 7

 

4.ทัวร์ครึ่งวันดอยแม่สลอง        ออกเดินทาง 08.00 หรือ 13.00 น.    (ระยะเวลา 4 5 ชั่วโมง)  

ดอยแม่สลองออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สลอง โดยระหว่างทางแวะชมทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จนถึงหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93)(เปิดทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 30 บาท ต่างชาติ 50 บาท), บ้านพักพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธ์ดี, เหล้าท้อ, ผลไม้แช่อิ่ม ฯลฯ ระหว่างทางแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านเย้าและหมู่บ้านอีก้อ จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โทร.053-765129

การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลองมี 2 ทาง

-        เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จันเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1089 ( แม่จัน ท่าตอน ) กิโลเมตรที่ 856 ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง บ้านห้วยหินฝน ถึงสามแยกกิ่วสะไต กิโลเมตรที่ 55 เลี้ยวขวาขึ้นดอยแม่สลองประมาณ 15 กิโลเมตร

-        เส้นทางที่ 2  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จัน ไปยังอำเภอแม่สายถึงกิโลเมตรที่ 10 สามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลี้ยวขวาสู่ทางหลวง 1338 ไปพระตำหนักดอยตุง เลี้ยวซ้ายไปทางหลวง 1234 ผ่านบ้านอีก้อ ถึงสามแยกกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซ้าย ขึ้นดอยอีก 16 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร(รถเมล์) สายเชียงราย แม่สาย(ลงปากทางดอยแม่สลอง)  ค่ารถ  25   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสาร ปากทางดอยแม่สลอง     ค่าโดยสาร(ไป กลับ )  800  บาท (10 ท่าน/คัน)

 

5.ทัวร์ครึ่งวันแม่สาย เชียงแสน   ออกเดินทาง 08.00 หรือ 13.00 น.    (ระยะเวลา 4 5 ชั่วโมง)  

แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสนออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ อ. แม่สาย ดินแดนเหนือสุดยอดในสยาม ดูสินค้าตามแนวชายแดนและเลือกซื้อเครื่องประดับแสนงามที่ขึ้นชื่อ พอสมควรแก่เวลา หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังดินแดนอันเลื่องชื่อในอดีต สามเหลี่ยมทองคำ ดูรอยแนวแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทย ลาว เมียนมาร์ แวะดูหอฝิ่นและเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย แล้วเลยไปเมืองเก่าแก่ที่มีอายุราว 1,000 กว่าปี อ. เชียงแสน แวะชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สถูปเจดีย์, วัดเก่าแก่ต่างๆ,พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก

การเดินทาง          จากอำเภอเมืองเชียงรายตามทางหลวงหมายเลข 1 เชียงราย แม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร(รถเมล์) สายเชียงราย แม่สาย(ลงท่ารถอำเภอแม่สาย)  ค่าโดยสาร  35 40   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสารไปยังด่านพรมแดนแม่สาย ค่าโดยสาร  30  บาท/ท่าน  หรือจะเดินทางโดยมอเตอร์ไซต์รับจ้าง (ราคาอยู่ ประมาณ 30 50 บาท)

ค่าผ่านแดน          ด่านพรมแดนแม่สายเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 - 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากากสัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องด้วย

 

หมายเหตุ             โปรแกรมทัวร์ข้างต้นนี้เป็นโปรแกรมที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ทำเป็นตัวอย่างให้นักท่องเที่ยวได้เลือกโปรแกรมท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งเดินทางไปเอง  หรือไปกับบริษัททัวร์ หรือเช่ารถตู้ของบริษัทนำเที่ยว