แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย(ทัวร์เต็มวัน)
 โปรแกรมทัวร์เต็มวัน

 

1. นั่งเรือ ขี่ช้าง เมืองเชียงราย        ออกเดินทาง   08.00 น (ระยะเวลา  8  ชั่วโมง)

 ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือล่องเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง) ขึ้นตามลำแม่น้ำกกจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50 นาที) ที่ซึ่งคุณจะขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านและสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้านเป็นของที่ระลึกพอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมรับประทานอาหารเที่ยงริมแม่น้ำ เสร็จแล้วพาท่านไปนมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย และแวะชมวัดสำคัญๆ ในตัวเมืองเชียงราย เช่น วัดพระแก้ว, วัดพระสิงห์,วัดงำเมือง, วัดพระธาตุดอยจอมทองและเสาสะดือเมือง,พิพิธภัณฑ์ชาวเขาหรือพิพิธภัณฑ์อูบคำ เสร็จแล้วกลับเข้าที่พัก

ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              800   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   700   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

-        เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยาฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        น้ำตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        บ้านจะทอ ราคา 300 บาท เดินเลียบถนนไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง

ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อูบคำ           คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท , เด็ก 50 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท  เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน 08.00 น. - 18.00 น.

 

2.  นั่งเรือ หมู่บ้านกะเหรี่ยง ขี่ช้าง ดอยตุง       ออกเดินทาง   08.00 น (ระยะเวลา   8  ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง)  ล่องขึ้นตามลำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50นาที) ที่ซึ่งท่านจะขี่ช้างรอบบ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้านเป็นของที่ระลึกพอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเที่ยงริมแม่น้ำกก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งสู่ดอยตุงเพื่อนมัสการพระธาตุที่นับถือของชาวเชียงราย เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศอินเดีย จากนั้นแวะชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า หลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              800   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   700   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

-        เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยาฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        น้ำตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวร์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        บ้านจะทอ ราคา 300 บาท เดินเลียบถนนไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง

การเดินทาง  พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง        รถโดยสาร(รถเมล์) สายเชียงราย แม่สาย(ลงปากทางดอยตุง)  ค่ารถ     30   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสาร(สีม่วง) ปากทางดอยตุง     ค่าโดยสาร(ไป กลับ )  820   บาท (10 ท่าน/คัน)รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

ค่าเข้าชม               พระตำหนักดอยตุงเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. เก็บค่าเข้าชมพระตำหนัก คนละ 70 บาท สวนแม่ฟ้าหลวง 80 บาท และหอพระราชประวัติ 30 บาท หากซื้อตั๋วรวมทั้งสามแห่งจะได้ราคา 150 บาท การเข้าชมจะมีเจ้าหน้าที่นำชมอธิบายความเป็นมาของพระตำหนัก ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการพัฒนาดอยตุง พระตำหนักดอยตุง โทร. 0 5376 7015 – 7

3. นั่งเรือ หมู่บ้านกะเหรี่ยง ขี่ช้าง ดอยแม่สลอง               ออกเดินทาง   08.00 น (ระยะเวลา   8   ชั่วโมง)

 ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง)   ล่องเรือขึ้นตามลำน้ำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50นาที) ซึ่งที่ท่านขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของ ชาวบ้าน และสัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน เป็นของที่ระลึกพอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเที่ยงริมแม่น้ำกก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งสู่ดอยแม่สลองเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93)(เปิดทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 30 บาท ต่างชาติ 50 บาท) บ้านพักพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธ์ดี, เหล้าท้อ , ผลไม้แช่อิ่มฯลฯ ปกติในฤดูหนาวดอกซากุระจะบานสะพรั่งดูสวยงามมาก ระหว่างเดินทางกลับเชียงรายแวะชมทัศนียภาพ ที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทางและหมู่บ้านชาวเขาเดินทางจนถึง โรงแรมที่พัก

ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              800   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   700   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

-        เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยาฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        น้ำตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        บ้านจะทอ ราคา 300 บาท เดินเลียบถนนไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง

การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลองมี 2 ทาง

-        เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จันเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1089 ( แม่จัน ท่าตอน ) กิโลเมตรที่ 856 ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง บ้านห้วยหินฝน ถึงสามแยกกิ่วสะไต กิโลเมตรที่ 55 เลี้ยวขวาขึ้นดอยแม่สลองประมาณ 15 กิโลเมตร

-        เส้นทางที่ 2  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จัน ไปยังอำเภอแม่สายถึงกิโลเมตรที่ 10 สามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลี้ยวขวาสู่ทางหลวง 1338 ไปพระตำหนักดอยตุง เลี้ยวซ้ายไปทางหลวง 1234 ผ่านบ้านอีก้อ ถึงสามแยกกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซ้าย ขึ้นดอยอีก 16 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร(รถเมล์) สายเชียงราย แม่สาย(ลงปากทางดอยแม่สลอง)  ค่ารถ  25   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสาร ปากทางดอยแม่สลอง     ค่าโดยสาร(ไป กลับ )  800  บาท (10 ท่าน/คัน)

 

4.  นั่งเรือ หมู่บ้านกะเหรี่ยง ขี่ช้าง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน  

ออกเดินทาง   08.00 น (ระยะเวลา   8   ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ แล้วนั่งเรือ(ท่าเรือ CR สะพานแม่ฟ้าหลวง)   ล่องขึ้นตามลำแม่น้ำกกไปจนถึงหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (ประมาณ 50นาที)ที่ซึ่งท่านจะขี่ช้างรอบหมู่บ้านประมาณ 30 นาที เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และเลือกซื้อสินค้า เครื่องประดับที่ขึ้นชื่อ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังดินแดนอันเลื่องลือในอดีต สัมผัสกับสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้านเป็นที่ระลึก พอสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม รับประทานอาหารเที่ยง ริมแม่น้ำกก เสร็จแล้วเดินทางมุ่งสู่ อ.แม่สาย ดินแดนเหนือสุดในสยามดูสินค้าตามแนวชายแดน และสามเหลี่ยมทองคำ ดูแนวรอยต่อแบ่งแยกดินแดนระหว่างไทย ลาว และเมียนมาร์ แวะดูหอฝิ่น และเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย แล้วเลยไปเมืองเก่าที่มีอายุราว 1,000 กว่าปี อ.เชียงแสน แวะชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สถูปเจดีย์, วัดเก่าแก่ต่างๆ, พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              800   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   700   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

 

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

-        เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยาฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        น้ำตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวน์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

-        บ้านจะทอ ราคา 300 บาท เดินเลียบถนนไปใช้เวลา 1 ชั่วโมง

รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร(รถเมล์) สายเชียงราย แม่สาย(ลงท่ารถอำเภอแม่สาย)  ค่าโดยสาร  35 40   บาท  จากนั้นต่อรถโดยสารไปยังด่านพรมแดนแม่สาย ค่าโดยสาร  30  บาท/ท่าน  หรือจะเดินทางโดยมอเตอร์ไซต์รับจ้าง (ราคาอยู่ ประมาณ 30 50 บาท)

ค่าผ่านแดน          ด่านพรมแดนแม่สายเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 - 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากากสัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้อง

 

5.  ดอยแม่สลอง ดอยตุง     ออกเดินทาง   08.00 น (ระยะเวลา   8   ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก มุ่งสู่ดอยแม่สลองโดยระหว่างทางชมทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติสวยงามตลอดข้างทางจนถึงหมู่บ้านสันติคีรี ของนายพลต้วน (กองพล 93)(เปิดทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 30 บาท ต่างชาติ 50 บาท), เยี่ยมชมที่บ้านพักพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์, เลือกซื้อชาพันธุ์ดี, เหล้าท้อ, ผลแช่อิ่มฯลฯ ปกติในช่วงฤดูหนาวดอกซากุระจะบานสะพรั่งดูสวยงามมาก และเป็นอีกจุดหนึ่งที่สัมผัสกับทะเลหมอกได้ ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านเย้าผาเดื่อและหมู่บ้านอีก้อสามแยก แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารที่เหมาะสมหลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่พระธาตุดอยตุงนมัสการพระธาตุที่นับถือของชาวเชียงราย เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า ที่นำมาจากประเทศอินเดีย จากนั้นแวะชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก โทร.053-765129

การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลองมี 2 ทาง

-        เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงรายไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จันเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1089 ( แม่จัน ท่าตอน ) กิโลเมตรที่ 856 ผ่านน้ำพุร้อนป่าตึง บ้านห้วยหินฝน ถึงสามแยกกิ่วสะไต กิโลเมตรที่ 55 เลี้ยวขวาขึ้นดอยแม่สลองประมาณ 15 กิโลเมตร

-        เส้นทางที่ 2  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอแม่จัน ไปยังอำเภอแม่สายถึงกิโลเมตรที่ 10 สามแยกศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เลี้ยวขวาสู่ทางหลวง 1338 ไปพระตำหนักดอยตุง เลี้ยวซ้ายไปทางหลวง 1234