• เปิดดู
    650
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

ด้วยภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขามีความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และทรัพยากรมากมายแต่ได้ถูกทำลายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้แปรสภาพไปเป็นไร่ฝิ่นที่มีอาณาบริเวณกว้างไกลถึง 1,400 ไร่ราษฏรมีรายได้จากการปลูกฝิ่นจำนวนมาก แต่ทุกครัวเรือนก็ยังมีปัญหาในด้านชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในการศึกษา พ.ศ.2523 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้ตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงขึ้น เดิมตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบเดิมประมาณ 26.68 ตารางกิโลเมตรและอยู่ระหว่างขอขยายเพิ่มเติม 45.20 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1000-1400 เมตร

แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร

- ชมแปลงสาธิตไม้ผล ภายในบริเวณหน่วยย่อยสามลี่ อาทิ พีช พลัม
- ชมและชิมชาในสวนเกษตรกร ได้แก่ พันธุ์หยวนจืออู่หลง ชาเบอร์ 12 และชาพันธ์สามฤดู
- ชมแปลงเกษตรของชาวบ้าน แปลงเซเลอรี่พาร์สเลย์ ปวยเหล็ง ที่ให้ผลผลิตตลอดปี
- ชมความงดงาม ของดอกสะแตติส แคสเปียร์(Statice Caspears)ที่ออกดอกตลอดปี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

- จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น-ตกที่ไม่เหมือนใครท่ามกลางดงดอยภายในศูนย์ฯ และจุดชมวิวบ้านขุนแจ๋ในวันที่อากาศดี จะมองเห็นประกายเพชรจากธรรมชาติที่สวยงาม
- ท่องเที่ยวในเส้นทางขุนแจ๋-แม่ปูนหลวง-หัวยทราย(ฤดูฝน- off road)
- สัมผัสดอยสวย ป่าเขียว เพลิดเพลินใจกับการเล่นน้ำตกกลางไพร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี

- พิธีขึ้นปีใหม่(กินวอ) ของชาวเขาเผ่าลีซู จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์
- พิธีกินข้าวใหม่ของชาวเผ่าลีซู จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม
- ชมวิถีชิวตของเขา 3 เผ่า(ลีซอ มูเซอ อาข่า)

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ประมาณ 20 คน
- เต็นท์บริการ มีให้เช่าขนาด 4 คน พร้อมถุงนอน 1 ถุง
- ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการ แต่จะมีร้านค้าชาวบ้านในระแวกนั้น

ของฝาก

 - พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว
- หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยของชาวมูเซอ
- การปักผ้าของชาวเขาเผ่าลีซอ
- ใบชาอู่หลง

การเดินทาง สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง 
- เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางประมาณ108 กิโลเมตรเข้าอำเภอพร้าว ผ่านไปทาง อ.เวียงป่าเป้าเป็นถนนลาดยางตรงไปทางบ้านขุนแจ๋ระยะทาง 22 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงรายถึง กม.52 อ.เวียงป่าเป้า เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางหลวงหมายเลข 1150 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร

หมายเหตุ ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ สถานีขนส่งช้างเผือก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

โทร / แฟ็กซ์ :: 0-5326-3816

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.doikham.com