• เปิดดู
    637
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2526 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยร่องขุ่น จัดตั้งบนอาณาบริเวณ 20 ไร่ ในเขตหมู่บ้านห้วยขุ่น ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร่ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตรแก่เกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ตามแนวทางวิทยาการแผนใหม่ทดแทนฝิ่น เป็นการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น โดยทางศูนย์ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาทำการปรับพื้นที่ และให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ทำวิจัยเรื่องชา กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และใน พ.ศ. 2528 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดเชียงรายได้ตัดถนนเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการขนส่ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อยู่หมู่ 16 บ้านแม่สรวย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วัดความสูงจากระดับน้ำทะเล ได้ 1,015 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นหุบเขาและเนินเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35% เป็นหน่วยดินที่เรียกว่า Slope Complete มีที่ราบแคบกระจายอยู่ทั่วไป ปัจจุบันรับผิดชอบพื้นที่ 141.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 88,339.74 ไร่ อุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส ราษฎรในพื้นที่ประกอบด้วยเผ่ามูเซอ อีก้อ อาเข่อ กะเหรี่ยง และจีนฮ่อ

เขตติดต่อ

- ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้ติดกับ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมท่องเที่ยว

- ชมสวนชาและวิธีการเก็บชา
- ชมแปลงปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า
- ชมแปลงสตอเบอรี่และไม้ผลเมืองหนาว
- ชมวิถีชีวิตชาวอาเข่อและจีนฮ่อ
- ชมการแต่งกายของแต่ละชนเผ่า
- ชิมอาหารจีนยูนนาน ขาหมู และหมั่นโถขึ้นชื่อ
- ชมการเย็บปักถักร้อยและการปักผ้าของชาวเขา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

- เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่บ้านอาข่า
- น้ำตกป่าเกี๊ยะ สูงระหว่าง 2-4 เมตร กว้างประมาณ 2 เมตร อยู่ระหว่างรอยต่อบ้านป่าม่วง-สันกลางกับบ้านป่าเกี๊ยะ
- น้ำตกห้วยชมพู ระยะทางห่างจากศูนย์ ประมาณ 15 กิโลเมตร

ของฝาก

- เหล้าดองจีนฮ่อ และผลไม้ดองประเภทต่างๆ
- ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ งานเย็บปักถักร้อยของชาวเขาเผ่าอาข่า
- ชาสำเร็จรูป อาทิ ชาเขียว ชาอู่หลง

ที่พัก + ร้านอาหาร

- ไม่มีบริการบ้านพักรับรองภายในศูนย์
- เต็นท์ให้เช่า ขนาด 2 คน กรณีนำเต็นท์มาเองไม่คิดค่าบริการ
- ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการ
- บริการร้านอาหารในหมู่บ้าน ร้านอาหารของชาวอาข่า เป็นอาหารที่ประกอบจากพืชผักภายในท้องถิ่น และร้านอาหารของชาวจีนฮ่อ อาหารขึ้นชื่อ อาทิ ขาหมูฮ่องเต้ ไข่ห่อ ฯลฯ

การเดินทาง

           จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า ถึง กม.110 ระยะทาง 93 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าบ้านแม่ต๋ำ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย 4 ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร

หมายเหตุ ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วิลไดร์ฟ หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแม่ต๋ำ (กม.110)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยแม่สรวย หมู่ 16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

โทร / แฟ็กซ์ :: 0-5391-8457

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.doikham.com