• เปิดดู
    499
การล่องแก่ง (ล่องแม่น้ำกก)

การล่องแก่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบการผจญภัย โดยท่านสามารถสัมผัสกับการผจญภัยที่สนุกและสะใจได้โดยการนั่งเรือจากท่าเรือเชียงราย ล่องน้ำกกทวนกระแสน้ำขึ้นไปถึงหมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย ซึ่งเป็นชาวเขาเผาลาหู, อิ้วเมี่ยน และจีนห้อ และที่นี้แหละเป็นจุดเริ่มของการล่องแก่ง และท่านจะล่องแก่งตามกระแสน้ำมายังจุดท่องเที่ยวที่ 2 คือ หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย

ประชากรทั้งหมดเป็นชาวเขาเผา ลาหู นักท่องเที่ยวจพบกับวิธีชีวิตแบบชาวบ้าน และท่านใดต้องการค้างแรม เรามีบ้านพักแบบ Home Stay ในราคาที่เป็นกันเอง ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความหนาวเย็นของหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำกก และรุ่งเช้าท่านสามารถล่องแก่งไปยังหมู่บ้านหาดยาว หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย จุดท่องเที่ยวที่ 3ซึ่งท่านจะได้พบกับวิธีชีวิตแบบดังเดิมของชนเผาลาหู ที่ยังไม่มีการเปลียนแปลงไปตามวัตถุนิยม ท่านสามารถล่องแก่งกลับมายังท่าเรือเชียงรายหรือจะนั่งเรือกลับก็ยังไหว และนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ อบต. ห้วยชมภู ยินดีให้ท่านมาสัมผัส

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-607454 (อบต.ห้วยชมภู)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::