• เปิดดู
    565
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาและสงเคราห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ บ้านหัวยริน จะคือ จะบูสี แสนสุข ร่มฟ้าสยาม ยางคำนุ หัวแม่คำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างมากมาย เช่น ชม วัฒนธรรมชนเผ่า ดูพิธีรดน้ำดำหัวแขกผู้มาเยือนเผ่าลาหู่ พิธีผูกแขนรับขวันเผ่าอาข่า เยี่ยมชมวิถึชีวิต ช่าวอาข่า และ ลาหู่และท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนเผ่าใน จ.เชียงราย ที่รอคอยท่านมาเยือน

ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย ตู้ ปณ.12 อ.แม่จัน จังหวัดเชียงาย 57110
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5391-4471, 053-609249, 053-660362
มือถือ ผู้อำนวยการศูนย์ 0-9850-4080
มือถือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 0-1796-3743

--------------------------------------------------------------------------

หมู่บ้านจะคือ ( มูเซอ )

สถานที่

ภายใต้การจัดการ ของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• การพักแบบ Home Stay ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา ( มูเซอ)
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

การเข้าถึงที่พักแรม

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 บาท / คน / คืน
- ค่าอาหาร 50 บาท / คน / มือ
- ค่านำเที่ยว 150 บาท / คน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ ( 053 ) 779124

---------------------------------------------------------------------------

มูเซอบ้านจะคือ

สถานที่

มูเซอบ้านจะคือ หมู่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

การเข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถเช่า

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

---------------------------------------------------------------------------

หมู่บ้านเย้าเล่าชีก๋วย

สถานที่

หมู่บ้านเย้าเล่าชีก๋วย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

---------------------------------------------------------------------------

บ้านอีก้อกิ่งสะได

สถานที่

บ้านอีก้อกิ่งสะได

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

การเข้าถึง / ที่พัก

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย

โทรศัพท์ ( 053) 779124

---------------------------------------------------------------------------

บ้านดีก้อแสนใจใหม่

สถานที่

บ้านอีก้อแสนใจใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

--------------------------------------------------------------------------

บ้านมูเซอลิไข่

สถานที่

บ้านมูเซอลิไข่ จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124


----------------------------------------------------------------------------------------

บ้านม้งกิ่งกาญจน์

สถานที่

บ้านม้งกิ่งกาญจน์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ด้านธรรมชาติ
- ชาเลิศรสพญาไพร
- ดอกเอื้องเมืองเหนือ
- ท้อรวมใจ
- ริมโขงเชียงแสน
- ริมกกห้วยริน

ด้านประเพณีวัฒนธรรม
- การเต้นจะคึเผ่าลาหู่
- พิธีเต้นรำเผ่าอาข่า
- การเต้นรำเผ่าจีนฮ่อ
- พิธีรดน้ำดำหัวแขกผู้มาเยือนเผ่าลาหู่
- พิธีผูกแขนรับขวัญเผ่าอาข่า

ด้านวิถีชีวิต 
- ตำข้าวปุกอาข่าแสนสุข ข้าวซ้อมมือลาหู่จะคือ

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาจังหวัดเชียงราย ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชนชาวเขา
- กลุ่มจักสารเผ่าลาหู่
- ลายปักผ้าเย้า
- โมบายเครื่องเงินเย้า

การแสดงมินิไลท์แอนด์ซาว "อาข่าคนภูเขา"
- ค่าเข้าชมการแสดง 12,000 บาท/คณะ
- ค่าอาหาร 150 บาท / มื้อ / คน

โฮมสเตย์
- บ้านห้วย
- บ้านจะบูสี
- บ้านแสนสุข
- บ้านร่มฟ้าสยาม
- บ้านยางคำนุ
- บ้านหัวแม่คำ

- ค่าที่พัก 100 บาท / คืน / คน
- ค่าอาหาร 100 บาท / มื้อ/ คน
- ค่าเหมารถยนต์ 1,000 บาท / คัน / วัน
- ค่าการแสดงชุดละ 1,000 บาท
- ค่าบำรุงหมู่บ้าน 100 บาท / คณะ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย ตู้ ปณ.12 อ.แม่จัน จังหวัดเชียงาย 57110

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-914471 , 053-609249, 053-660362

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::