• เปิดดู
    509
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ที่ตั้ง ตำบลศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตั้งอยู่ระหว่าง หลักกิโลเมตร ที่ 863-865 ถนนพหลโยธิน สายแม่จัน-แม่สาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร และทางธรรมชาติหลายแห่ง สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว อื่นได้ง่าย เช่น ดอยตุง อ.แม่สาย อ.แม่สลอง อ.เชียงราย

สถาพภูมิประเทศ มีทั้งที่ราบ เชิงเขา ภูเขา และป่าไม้ โดยเฉพาะเชิงเขาทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นแหล่งต้นน้ำแม่คำ ที่รู้จักกันมากคือ สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง โดยมี พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ และเป็นประฐานโครงการมิตรมวลชน คนชายแดน ในพระสังฆราชุปถัมภ์ ที่ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกไปโปรดคนตามแนวชายแดน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ

เริ่มต้นเดินทาง เพื่อพักผ่อนและศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 6แล้วแวะชม 
1.การปลุกชา หมู่ที่ ชาจีนที่ปลูกในพื้นที่ราบได้รสชาติไม่แตกต่าง จาก บนพื้นที่สูง
2.การปลูกสัปปะรด หมู่ที่ 6 พืนที่ปลูกว่า 1000 ไร่ ตามเนินเขา ที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม และชิมผลผลิตได้ตามฤดูกาล
3. ท่องเที่ยวธรรมชาติ หมู่ที่ 8 ขุนเขา ถ้ำ แม่น้ำ และป่าไม้ -สำนักปฏบัติธรรม ถ้ำป่าอาชาทอง ที่ให้ความร่มรื่น เย็นสบายของธรรมชาติ -ขี่ม้า ชมธรรมชาติ ขุนเขา และป่าไม้ -ทำบุญตักบาตร กับพระขี่ม้าออกบิณบาตร -ล่องแพ / เรือ ชมวิถีชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำคำ
4 .การเพาะเห็ดในโรงเรียน เรียนรู้การเพาะเห็ดหอม และเห็ดอื่นๆ ในโรงเรียนตั้งแต่เริ่มเขี่ยเชื้อจนถึงเก็บผลผลิต และจำหน่ายผลผลิต ก้อนเห็ดที่ท่านสามารถนำไปเพาะเห็ดเองได้
5.การทำไวน์ผลไม้ หมู่ที่ 4 แวะชมการผลิตไวน์จากผลไม้ ในท้องถิ่น รสชาติมาตราฐาน รับประกันคุณภาพ จากโล่ห์รางวัล การประกวดหลายรางวัล
6. พักริบทานอาหารที่บ่อเลี้ยงกุ้ง และศึกษาวิธี การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม หมู่ที่ 4 มีอาหารที่ปรุงจากกุ้ง สดๆ ที่ควบคุมการเลี้ยงจากกรมประมง ซื้อผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ ของท้องถิ่นจากซุ้มแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตร
7.การแปรรูปถั่วเหลือง หมู่ ที่ 3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาหารรสเด็ดของคนภาคเหนือ สาธิตการทำและจำหน่าย ถั่วเน่าแผ่น ถั่วเน่าผงปรุงรส และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง
8. ผ้าทอมือ หมู่ที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ้น โดยกลุ่มทอผ้า มีลวดลาย สีสันสวยงาม หลากหลายรูปแบบ ให้ท่านได้เลือกซื้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย โทร 053-771654
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร. 053-773496,053-773503
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ โทร. 053-655073

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-655073 (อบต.ศรีค้ำ)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::