• เปิดดู
    467
เนเจอรัลโฟกัส

เนเจอรัลโฟกัส ก่อตั้งขึ้นจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (www.hadf.org) ซึ่งทำงานด้านพัฒนาชุมชนในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2529 ภายใต้ปรัชญาของการเคารพภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีของชนเผ่า รวมทั้งการให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มที่ ชาวบ้านและมูลนิธิฯต่างก็มีความสนใจในการสำรวจหาศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ชาวบ้านสามารถจะนำมาใช้ในการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมทั้งในด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเป็นแหล่งที่สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการหารายได้เสริม ทำให้ชาวบ้านสามารถลดการพึ่งพาพื้นที่เกษตรกรรมที่มีคุณภาพต่ำและการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชุมชนภูเขาสู่เมือง ผลกำไรที่ได้รับส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ไม่เพียงแต่ชาวบ้านและหมู่บ้านที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังสามารถมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ การพักกับครอบครัว และ การจ้างแรงงานในฐานะผู้นำเที่ยว ผู้รู้ และผู้ชำนาญในท้องถิ่น โปรแกรมท่องเที่ยว สามารถออกแบบตามความเหมาะสม โดยใช้เวลาตั้งแต่ 1-15 วัน ซึ่งประกอบด้วย
1. เมาเท่นไลฟ์ สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเขาหลายเผ่า
2. เวิร์คสเตย์ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและช่วยเหลือชาวเขาพัฒนาชุมชน
3. คราฟท์ แอนด์ เทรด เวิร์คช็อป เรียนรู้ทักษะ เทคนิคงานฝีมือต่างๆ จากชุมชน
4. ยูธ โปรแกรม เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาจิตสำนึกในการมีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
5. โวลันเทียร์ โปรเจค เป็นอาสาสมัครให้กับชุมชนเพื่อแบ่งปันความรู้ ความคิด ซึ่งกันและกัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: เนเจอรัลโฟกัส สำนักงานในเมือง 129/1 ม. 4 ถ.ป่างิ้ว ซ.4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-715696, 053-758658

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.naturalfocusecotour.com