• เปิดดู
    492
โครงการเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน (ภูหลงถัง-ภูผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า)

หลงถัง "ดินแดนสระน้ำมังกร" สระน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1200 เมตร ชนเผ่าม้งในแถบนี้เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมังกร ภูหลงถังตั้งอยู่ห่างจากถนนเทิง-ขุนตาล-เชียงของ เพียง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที

ภูหลงถัง

เป็นยอดเนินที่สูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อำเภอ คือ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโลเมตร โดยภูหลงถังเป็นจุดเริ่มต้นในการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน สถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

วันเสียงปืนแตกนัดแรกของจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ และเป็นเขตปฏิบัติการของกองพลที่ 24 และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา ณ ภูแห่งนี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์สู้รบก็ยุติลง ภูหลงถังมีความงดงามทางด้านภูมิทัศน์ วัฒนธรรม และไม้เมืองหนาว ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี

ส่วนที่มาของชื่อ "ภูหลงถัง" มาจากคำว่าภูหลงถัง เป็นภาษาจีนกลางที่ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) ที่มาร่วมรบ ณ สมรภูมิแห่งนี้ใช้เรียกขาน แปลว่า "สระน้ำมังกร"


ภูผาตั้ง

ภูผาตั้งอยู่ห่างจากภูหลงถังเพียง 32 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวจีนคณะชาติ ซึ่งอพยพมาจากมณฑลยูนาน ประเทศจีน มีจุดชมวิวตามแนวจุดชายแดนไทย-ลาว เรียกว่า “ผาบ่องประตูสยาม” ประตูสู่ลาว ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,635 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี ทั้งนี้ยังมีจุดชมวิวอีกหลายจุด เช่น ศาลาอนุสรณ์นายพลลี ช่องเขาขาด เนิน 102-103 ในบริเวณดังกล่าวสามารถชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและลับฟ้า ซึ่งมีความสวยงามมาก อีกทั้งยังสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงไหลคดเคี้ยวเข้าสู่ประเทศลาว รวมถึงการได้ลิ้มรสชาดอาหารจีนสไตล์ยูนาน

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ น้ำตก สถานที่ร่องรอยการสู้รบในสงครามความขัดแย้งทางอุดมการณ์ เช่น บ้านทหารเก่า หมู่บ้านวัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่ามากมาย ในตำบลปอ


ภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสลายหมอกอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากภูผาตั้งไม่กี่กิโลเมตร มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ชันไปบนท้องฟ้า อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1628 เมตร โดยมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้างแซมด้วยทุ่งโคลงเคลงที่มีดอกสีชมพูอมม่วง ซึ่งจะบานระหว่างเดือนกรกฎาคม-มกราคม จะมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนั้นในหมู่บ้านร่มฟ้าทองยังมีศูนย์ศิลปาชีพและพลับพลาทรงงานของ “สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” ดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระ) บานสีชมพู มีความงามยิ่งในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะได้เห็นดอกเสี้ยวบาน (ชงโคป่า) สีขาวแซมชมพูบดบังด้วยไอหมอกขาวงดงามยิ่งนัก สุดที่จะบรรยายความงามนี้ได

อำเภอขุนตาล เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงราย มีจำนวน 3 ตำบล 55 หมู่บ้าน พื้นที่ 255.5 ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ประชากรเผ่าม้ง เผ่าเมี้ยน ไทลื้อ และชนพื้นเมือง ดังนั้นจึงมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่น่าสนใจท่องเที่ยว

อำเภอขุนตาล มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง ที่นักท่องเที่ยวควรแวะมาเยือน เช่น พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพร้อมสัมผัสสถานที่จริงกับธรรมชาติบนภูหลงถังซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ดังกล่าว ปัจจุบันมีศาลาครอบรอยฝ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่

วัดบ้านต้าอภัยมุข เป็นที่ประดิษฐานของพระแสนแซ่อันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งในบริเวณวัดยังมีต้นโพธิ์ยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย วัดเส้นรอบวงได้ถึง 11 เมตร 9 เซนติเมตร นอกจากนั้นท่านจะได้พบเห็นประเพณี วัฒนธรรมอันหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ รวมทั้งทัศนียภาพอันงดงาม

การเดินทางไปอำเภอขุนตาล (แผนที่เดินทาง)
- เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯสู่เชียงราย ระยะทาง 801 กม. เดินทางจากอำเภอเมืองเชียงราย ผ่าน อ.เวียงชัย หนองหลวง ผ่าน อ.พญาเม็งราย ถึง อ.ขุนตาล ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 60 กิโลเมตร รวมระยะทาง 861 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯสู่พะเยา ระยะทาง 708 กิโลเมตร ออกจากจังหวัดพะเยาผ่าน อ.จุน อ.เชียงคำ อ.เทิง สู่อำเภอขุนตาล ระยะทาง
รวม 830 กิโลเมตร


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-797666, 053-797988

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::