• เปิดดู
    460
พระธาตุสามดวง

พระธาตุสามดวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 และ 14 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยธาตุแต่ละดวงจะเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันต์ มีบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงาม การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางถึงพระธาตุองค์ที่ 1 และ 2 ส่วนองค์ที่ 3 ต้องเดินขึ้นบันไดไปอีก 10 เมตร สามารถขึ้นไปสักการะและชมทิวทัศน์ได้ตลอดทั้งปี อยู่ใกล้ชุมชน
โดยทุกๆปีจะมีประเพณี 9 เป็งในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งจะจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การละเล่น มหรสพ ฯลฯ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ [

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 0-5367-6468 (อบต.ป่าหุ่ง)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.pahung.5u.com/