• เปิดดู
    1,449
ล่องเรือแม่น้ำกก (ท่าตอน-เชียงราย)

ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง 24 กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วจะมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอน 15.30 น. ระยะทาง 80 กิโลเมตร สามารถนั่งได้ 8 คน สำหรับผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. (053) 459427

นอกจากนี้ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากท่าตอนไปเชียงรายใช้เวลา 3 วัน 2 คืน รายละเอียดติดต่อร้านชาวแพ (ทิพย์เทรเวล) 211 หมู่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ โทร. (053) 459312 ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสท์เฮ้าส์ 4-5 แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (22 กิโลเมตรจากท่าตอน)

จุดท่องเที่ยวทางน้ำ (จากท่าตอน จ.เชียงใหม่-ท่าเรือเชียงราย)
พระธาตุสบฝาง (อำเภอฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)

ล่องลำน้ำกกจาก ท่าตอน (จ.เชียงใหม่) มายัง จ. เชียงราย

- จากท่าตอน จ. เชียงใหม่ มีเรือหางยาว ออกเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น.
- จากท่าเรือซ๊อาร์ จ. เชียงราย มีเรือหางยาว ออกเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอนเวลา 15.30 น.
- ค่าโดยสารคนละ 350 บาท เหมาลำ 2, 000 บาท นั่งได้ 6 คน (ต่อเที่ยว) ถ้าเดินทาง ไป - กลับ เหมาลำ 3,800 บาท

ค่าบริการเรือท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ และระยะเวลาเดินทาง

เชียงราย - ถ้ำพระ                                          ราคา  300  บาท
เชียงราย - บ้านรวมมิตร               3 ชั่วโมง         ราคา  700  บาท
เชียงราย - บ่อน้ำร้อน                 4  ชั่วโมง        ราคา  800  บาท
เชียงราย - มูเซอจะเดอ - ผามูบ      5 ชั่วโมง        ราคา  900  บาท
เชียงราย - หาดยาว - แก่งหลวง                        ราคา 1,400  บาท
เชียงราย - ผาขวาง                    6 ชั่วโมง        ราคา 1,800  บาท
เชียงราย - จะคือ                      7 ชั่วโมง         ราคา  2,000  บาท
เชียงราย - ผาใต้                                           ราคา 2,600  บาท
เชียงราย - แม่สลัก                    8 ชั่วโมง         ราคา  3,000  บาท
เชียงราย - บ้านใหม่                                       ราคา 3,400  บาท
เชียงราย - ท่าตอน                    5 ชั่วโมง         ราคา 3,800  บาท

หมายเหตุ

**ราคาค่าเรืออาจมีการเปลี่ยนปลง ก่อนการเดินทางควรสอบถามข้อมูลก่อนทุกครั้ง

- ท่าเรือซีอาร์ จ.เชียงราย โทร. 053-750009
- ท่าเรือท่าตอน จ.เชียงใหม่ โทร. 053-373224
- ท่าตอนทัวร์ จ.เชียงใหม่ โทร. 373143
- บริการล่องแพ คุณตาบทิพย์ โทร. 053-459312 **

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ท่าเรือซีอาร์ เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-750009

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::